Přihlášky

Zde najdete informace o ubytování a přihlášky.

Kde? Penzion Relaxx, Čeložnice – asi 5 km od Kyjova, (http://www.relaxx.cz )

Kdy? Sobota 22. 8. 2020 – sobota 29. 8. 2020

Přihlášky: Přihlašujte se do 15.7.2020 mailem na adresu kralik.preklady@gmail.com podle níže uvedených pokynů.

Ubytování:  Ubytování je organizováno po pokojích. Přihlašujte se tedy ve skupinkách tak, abyste pokoj zaplnili. Za zaplněný je považován pokoj, ve kterém během šesti nocí nikdy není volná více než jedna postel. Přihlášky nesplňující tuto podmínku nebudou akceptovány. Vytvořte tedy skupinky, přihlašující bude garantem této skupinky a splnění podmínek ubytování. V komfortnějších pokojích budou přednostně ubytovávány rodiny s dětmi. Žádní psi. Nejedná se o akci ČBS, pořadatelé za účastníky nenesou odpovědnost, a to ani za nezletilé.

Záloha: 2000,- za pokoj. Prosím poslat do 20.7.2020 na účet 2126912514/0600

Animátoři:  Pořadatelé doufají, že z malých dětí se podaří vytvořit kompaktní smečku, pro kterou bude organizován speciální program, aby se rodiče mohli věnovat jiným věcem (karty, odpočinek ve vodorovné poloze atd.).

Dotazy: Rád zodpovím. Pište na kralik.preklady@gmail.com.

Vysvětlivky k programu:

Skupinovka: Hraje se 8 rozdání v jednom kole. Soutěž jednotlivců, na každé kolo si lze domluvit někoho jiného. Uzávěrka 15 minut před zahájením kola. Při vynechání jednoho kola se počítá 10 bodů (průměr), v dalších vynechaných kolech dostává hráč nulu.

Párový turnaj: Klasický 3-kolový párový turnaj s topscorovým vyhodnocováním. Promiskuitní chování je podporováno, není nutno mít v každém kole téhož partnera.

Týmy: Rozpis a uspořádání turnaje budou rozhodnuty podle počtu přihlášených družstev. Předpokládá se, že v jednom kole se bude hrát 16-20 rozdání.

 

Fotky

Sem budou po skončení akce přidány fotky.