Zpráva o stavu klubu 2019

Vážení bridžisté,
Již delší dobu se trápím myšlenkou, co se vlastně děje s naším klubem. Máme 39 registrovaných členů (13 se soutěžním členstvím ve svazu, 26 s rekreačním), v čemž jsou sice zahrnuti i ti, kteří působí v Praze, zase ale tam není spousta studentů gymnázia, kteří hrají zatím jen ve škole, a také tam není řada těch, kteří dříve bridž nadšeně hrávali, ale nyní se věnují jiným věcem. Za všech možných úhlů pohledu jsme třetí (nebo dokonce druhý) největší klub v republice.
Přesto hráváme na 2 až 3 stoly.
Důvodů je celá řada. Kromě objektivních příčin je ale mnoho těch, za které se cítím přímo odpovědný.
S Beruškou učíme bridž na gymnáziu od roku 1995, tedy více než 20 let, kroužkem prošly stovky dětí, dosáhli jsme mnoha úspěchů dokonce i na mezinárodním poli, ale nějakým rozhodujícím způsobem se to na zvýšení počtu v klubu hrajících závodníků neprojevilo. Otevřel jsem několik kurzů pro dospělé, ale i z nich u bridže zůstalo méně než 20% všech absolventů. Nelitoval jsem spousty času a nemalých částek na zakoupení technického vybavení, které hráčům poskytuje maximální komfort (míchačka, systém bridgemate, programy, internetové stránky). V tomto ohledu jsme nejlépe vybaveným klubem v celé republice.
Domníval jsem se, že když bude v klubu dobré technické vybavení a dobré prostředí, bude to stačit, aby tam všichni rádi chodili. Mýlil jsem se. Když jsem prosadil, aby se hrávalo dvakrát týdně, předpokládal jsem, že UH liga bude jen jakýmsi předstupněm pro absolventy kurzů, aby pro ně příchod do „drsného“ prostředí pondělních turnajů nebyl tak odrazující (stalo se u některých absolventů kurzů). Místo toho se z UH ligy stal samostatný hrací formát úspěšně konkurující tradičním párovým turnajům, takže se mi vlastně povedlo klub rozdělit. Obě skupiny spolu komunikují jen minimálně. Má představa, že formát jakési „bavlnky“ bude jen předstupněm k normálnímu hraní, nebyla správná. Také ne vždy jsem se jako vedoucí pondělních turnajů choval ke všem hráčům hezky.
Mnoho hráčů přestalo hrát s odůvodněním, že nemají partnera. Nepozoroval jsem žádné nebo jen velmi malé úsilí si tedy partnera najít. Jako kdyby to nestálo za to nebo se jim nechtělo.
Nicméně až v nedávné době jsem si uvědomil, v čem spočívá zásadní chyba, které jsem se jako president spolku dopustil. Zanedbal jsem to, co mne samotného do bridže vtáhlo – společenskou stránku věci. Dříve se jezdilo na chalupy, hrávalo se po večerech a o víkendech a každý se velice těšil, až se s ostatními zase setká. Nepotřebovali jsme žádné bidding boxy, krabičky a počítače. Od doby, kdy jsem to po Rosťovi Musilovi převzal, prošla klubem řada generací mladých hráčů, ale skoro nikoho jsme nevtáhli natolik, aby se bridž stal součástí jeho života a klubový bridžový turnaj pro něj jednou z nejdůležitějších událostí týdne. Právě v tomto spatřuji hlavní příčinu dnešního neutěšeného stavu.
Takže co s tím? Především si myslím, že je potřeba splnit potřeby a očekávání všech hráčů. Nikdo by neměl být zmermomocňován. Přijde mi, že existují následující skupiny:
1. Hráči, kteří nemohou kvůli únavě, autobusům a podobně hrát celý běžný párový turnaj na obvyklých 22 – 24 partií.
2. Hráči, kteří potřebují dříve začít a dříve skončit (děti z gymplu).
3. Hráči, kteří chtějí potkat co nejvíce protivníků, aby si s nimi mohli povykládat.
4. Hráči, kteří si chtějí zahrát co nejvíce rozdání, i třeba proti nejlepším protivníkům.
5. Hráči, kteří mají z různých důvodů problém stíhat časový limit v párových turnajích nezbytný.
Všechny tyto požadavky splňuje série turnajů ve formátu UH ligy s následujícími změnami:
– Bude se hrávat jen jednou týdně, a to v pondělí od 17:00.
– Na každý týden bude připravena nová sada 32 rozdání s výsledky.
– Každý může přijít a odejít v zásadě kdy chce, ale kdykoli se v 18:00 sejdou aspoň 4 stoly pro párový turnaj, bude od 18. do 22. hodiny bude probíhat běžný párový turnaj. Ti, kteří potře-bují dříve odejít, nebudou do tohoto turnaje nuceni.
– Bude možné, aby se třeba dva páry domluvily a pojali to jako trénink – celý večer jen jeden proti druhému, podrobné analýzy výsledků, žádný časový limit, žádné střídání a pomáhání.
– Bude se tedy snad stávat, že budou hrávat dvě skupiny současně – jedni normální párový turnaj a druzí UH ligu.
– Vyhodnocování a tabulky budou stejné, jako dosud.

Ze všeho nejdůležitější je ale návrat ke kořenům a začít hrávat pohodový společenský bridž na růz-ných dalších místech. Bude to bývat u nás doma, v našem sklepě v Mařaticích a snad i jinde, od několika hráčů mám pozitivní ohlasy. Velmi dobrým modelem je třeba vánoční turnaj, který nám kdekdo závidí.
V Mařaticích si představuji turnaj, který bude zahrnovat nejen bridž, ale i košt a grilování. Bude možno přijít i jen na pár rozdání, aby mohly být vtaženy i matky s dětmi.

Je mi jasné, že obnovit společensko-klubovou stránku našeho spolku bude běh na velmi dlouhou trať a s nejistým výsledkem. Každý má spoustu jiných problémů a málo času. Ale vynasnažím se. Kdysi jsem kdesi slyšel, že nedostatek času je otázkou priorit.

Příští týden (od 25.2 do 3.3.) jsou prázdniny. To se nesejdeme vůbec, takže se nehraje. Od pondělka 4.3. se budou v pondělí hrávat výše popisované turnaje. Zatím od 18:00, protože orlové mívají zasedání župy a ještě jsem nezjistil, jak to mají termínově. Sledujte prosím naše stránky www.bkuh.cz.

Takže moc se omlouvám a vynasnažím se, aby náš klub vzkvétal, lépe než dosud. Budu vám velice vděčný za jakékoli připomínky, náměty a doplnění. Nebojte se kritiky. Moc a moc by mne zajímalo, co bychom měli změnit. Zejména od hráčů, kteří bridže zanechali, bych chtěl vědět, proč se tak stalo a co můžeme udělat pro to, aby zase začali hrát.

Díky moc.

Michal